INBÄDDAT I VACKER NATUR

Byggnaderna är uppförda med en så kallad pelardäckskonstruktion med betongstomme. Detta möjliggör en mycket flexibel utformning och användning av kontoren då innerväggarna inte är bärande delar av konstruktionen. Uppvärm-ning sker med fjärrvärme via vattenradioatorer.

Lokalerna är försörjda med till- ochfrånluftsventilation. Merparten av lokalerna har komfortkyla och vissa delar av lokalerna har dessutom förstärkt kyla.


Tryffelslingan AB

Förvaltnings AB Tryffelslingan är ett helägt dotterbolag till Enor AB.

Fastighetsförvaltare

Fastighetsförvaltare: Leif Ohlsson
Mobiltelefon: 0734 - 29 20 80
E-mail: leif.ohlsson@mercado.se

Administrativ Förvaltning

Tryffelslingan Förvaltnings AB
Tryffelslingan 14
181 57 Lidingö

Telefon: 08 - 555 143 09
Måndag - Fredag kl. 08 - 16.30