Lediga lokaler på Lidingö

Fastigheterna är belägna i ett kontorsområde cirka två km från Lidingö Centrum. Allmänna kommunikationer utgörs av buss till Ropsten via Lidingö Centrum. Med bil tar det cirka fem minuter till Lidingö Centrum och till centrala Stockholm cirka 15 minuter. Området är ett av få områden på Lidingö där den dominerande bebyggelsen utgörs av kontor. Området består huvudsakligen av moderna kontorsfastigheter uppförda under slutet av 1980-talet. Övrig bebyggelse är lätt industri- och lagerbyggnader. Omkringliggande kommersiella områden är av industri- och verkstadskaraktär. Kontoren har god standard och utgörs i huvudsak av cellkontor mot fasadvägg med glaspartier mot korridorer samt konferens och övriga gemensamma utrymmenmot huskroppens mitt. >>Läs mer